Nok en gang slakker koronaviruset litt av farten og tallet på nye smittede synker, og nom en gang håer vi at det verste av over. Kanskje vi denne gangen ser starten på en trend med lave smittetall?

Søndagens smittetall var oppløftende. Kun fire nye smittede ble innrapportert til kommunens smitteteam. Ser vi helga under ett, ble det denne helga rapportert inn 14 nye tilfeller av koronasmitte her i bygda. Hele uka under ett, ble det forrige uke meldt inn 45 nye smittede til kommunens smitteteam. Dette er en nedgang på 10 i forhold til uka før.
Når det gjelder vaksinetall, vil vi senere i dag komme med oppdaterte tall for antall vaksinerte i bygda.

Diagram smitte per dag

Diagram smitte per uke