Det ble ingen suksess da det skulle innhentes anbud på bygging av nytt tribuneanlegg i Rotneshallen. Kun ett tilbud ble innlevert, og dette lå så pass høyt i pris at eiendomsforetaket innstiller på å avlyse hele anbudsrunden.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rotneshallen ble vedtatt bygget som en enkel treningshall for Nittedal ungdomsskole og for idretten. Siden hallen i 2012 stod ferdig har den vært i kontinuerlig bruk fra tidlig morgen til sen kveld (bortsett fra nå i disse korona-tider). I de senere år har idretten mer og mer tatt hallen i bruk også til kamper, turneringer med videre, og de har derfor ivret for å få etablert et tribuneanlegg slik at de kan ta imot publikum til sine kamper.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med vedtak om handlingsplan og budsjett for perioden 1020-23 å innfri idrettens ønsker om et tribuneanlegg i hallen. I desember 2020 ble det utlyst anbudskonkurranse. Interesserte selskaper hadde frem til 21. januar på seg til å innlevere anbud.

Ingen suksess
Å si at det kom inn drøssevis med anbud er nok å ta veldig i. Faktisk kom det ett,  e t t  , tilbud.  Dette tilbudet lå dessuten langt over den kostnadsramme som er vedtatt av kommunestyret, hele 63 prosent over.
Grunnet det store spriket mellom mottatt tilbudspris og eiendomsforetakets egne vurderinger, ble det innhentet en vurdering fra en uavhengig tredjepart hva angår prisingen av oppdraget. Vurderingen utført av dette selskapet kom til en pris som lå cirka 20 prosent under hva tilbudet lød på.
Det har vært utført samtaler med tilbyderen for å få redusert kontraktsprisen, men de kostnadsbesparelser som i så fall ville vært aktuelle, ville også ha påvirket kvaliteten på det estetiske løft for hallen. Prosjektledelsen valgte derfor å gå inn for å avlyse hele konkurransen, selv om dette kan medføre mulig erstatningskrav den den tilbyder som tross alt leverte et anbud. Men gitt den labre interessen for å inngi anbud, anses denne risikoen for lav.

Hvorfor så få interesserte?
Konkurransen ble gjennomført i slutten av desember med innleveringsfrist i midten av januar. Tidspunktet kan ha hatt innvirkning på responsen fra markedet.
Flere entreprenører som vi i forbindelse med konkurransen kontaktet har meldt at de for tiden ikke har kapasitet til å påta seg ytterlige prosjekter, og noen meldte også at det for tiden er krevende å få tak i nødvendig arbeidskraft. Det kan også hende at dette prosjektet er noe spesielt; ved at det er vurdert som litt krevende for de små entreprenørene, samtidig som det jo er et lite prosjekt for de større entreprenørene.

Koster å utlyse ny konkurranse
Men det er ikke gratis å først avlyse en anbudsrunde for så å arrangere en ny en. Planlegging, selve utlysingen og alt arbeidet rundt er ikke gratis. Eiendomsforetaket skriver i sin saksfremstilling til kommunestyret, at det etter deres mening vil koste rundt 4,5 millioner kroner å utlyse ny anbudskonkurransen. Det betyr at totalbudsjettet for tribuneanlegg i Rotneshallen da vil bli på rundt 14 millioner kroner. Selv om økonomien i kommunen er anstrengt, mener rådmannen i sitt notat til kommunestyret, mener han at denne økningen er håndterlig. Men om rammene økes nå eller under behandlingen av den såkalte "rammesaken" i juni vil påvirke ferdigstillelsen. Dette da man må påregnes at det vil ta cirka åtte måneder å ferdigstille tribuneanlegget.
Saken kommer opp til behandling i kommunestyret i slutten av mars i år. Så får man jo håpe at interessen for å levere anbud er noe større i neste runde.