Tallet på nye smittetilfeller fortsetter å synke. Mandag ble det bare rapportert inn to nye smittetilfeller til kommunens koronateam.

Mandagens smittetall var, i likhet med søndagens, svært oppløftende. Kun to nye smittede ble innrapportert til kommunens smitteteam.
Med gårsdagens smittetall, er det totalt rapportert inn 494 smittede her i bygda siden pandemien brøt ut i mars 2020.

Smittetrend smitte per dag