Torsdagens smittetall er helt på det jevne blir det opplyst fra kommunens kriseteam.

I løpet av skjærtorsdag ble det meldt inn "bare" fem nye smittetilfeller. Det er et smitteantall på gjennomsnittet, blir det opplyst fra kommunens kriseledelse for korona. En av de fem skal ha en foreløpig ukjent smittevei. Når det gjelder de fire med kjent smittevei, skal to være smittet av egne husstandsmedlemmer. En er blitt smitter via venner og den siste er smittet på jobb i en av Nittedals nabokommuner.
Med gårsdagens smittetall, har totalt 712 personer med registrert bostedsadresse Nittedal vært smittet av koronaviruset.
Fra kommunens kriseledelse blir man ellers oppfordret til fortsatt å følge smittevernreglene. Hvis alle følger disse også nå i påsken, så unngår vi at smitten eksploderer når påsken er over, er oppfordringen.

Daglig smittetrend