Nittedølene er flinke til å teste seg. De siste 14 dagene har nærmere 10 prosent av bygdas innbyggere tatt en tur innom kommunens testlokaler. Men ordfører og leder av kommunens kriseledelse, Inge Solli, ber folk ha lav terskel for å la seg teste.

Også langfredag ble det rapportert inn nye smittetilfeller i Nittedal. I løpet av gårsdagen ble det rapportert inn syv nye smittetilfeller i bygda. Det bringer det totale antallet smittete i Nittedal opp i 719.
Seks av de smittede skal ha blitt smittet av husstandsmedlemmer, mens den syvende og siste skal ha blitt smittet på jobb i Oslo.

God fremdrift i vaksineringen
Ordfører og leder av kommunens kriseledelse, Inge Solli, opplyser til media at det er stor pågang av nittedøler som vil teste seg. De siste to ukene har rundt ti prosent av bygdas innbyggere latt seg teste. Men ifølge Inge Solli er kapasiteten ved teststasjonen stor, og han oppfordrer publikum til å ha lav terskel for å la seg teste. Dette ikke minst for å kunne forebygge en ventet økning i smitte når påsken er over og folk kommer hjem fra ferie.
Inge Solli kan ellers opplyse at det er god fremdrift hva angår vaksineringen. Det vaksineres fortløpende etter hvert som kommunen mottar vaksinedosene, og man vaksinerer stadig yngre årskull. Etter hva Nittedalsavisen får opplyst, er nå nærmere 1200 nittedøler det som kalles fullvaksinerte, det vil si har fått den andre dosen med korona-vaksine. Det blir også presisert at det er ett større etterslep i rapporteringen av antall vaksinerte. Dette da tallene ikke oppdateres i helger og på helligdager.

Daglig smittetrend