På påskeaften ble det meldt inn syv nye smittetilfeller i Nittedal. Dette er det samme antallet som ble rapportert inn dagen før.

Med lørdagens syv nye smittetilfeller, er det totalt 726 personer, folkeregistrert i Nittedal, som har vært rammet av koronaviruset siden det første utbruddet i mars 2021.
Fire av de som ble rapportert smittet lørdag, er blitt smittet av personer i egen husstand. En er smittet etter å ha hatt besøk, mens de to siste er blitt smittet på sine arbeidsplasser i to ulike nabokommuner.
Leder av kommunens kriseteam, ordfører Inge Solli, uttaler til Varingen at flere av dem som fikk påvist smitte var symptomfrie.
- Det er viktig at alle nærkontakter tester seg, og at de som settes i karantene følger karantenereglene nøye, sier Solli.
Inge Solli sier videre det er mange som er innlagt på sykehus nå. Det er derfor viktig at vi snart ser en synkende trend hva angår smitte i tiden fremover. Dette så ikke kapasiteten innen helsevesenet skal bli spreng.

Diagram daglig smitte