Det er mulig påskemorgen slokker sorgen, men den stopper ikke koronasmitten. Også første påskedag ble det rapportert inn koronasmitte her i bygda, om enn ikke i like høyt antall som dagene før.

I går, første påskedag, ble det rapportert inn "bare" to tilfeller av koronasmitte her i bygda. Om smittekurven gjør en liten dupp nedover, betyr ikke det at faren er over. Skal man kunne se om dette er en varig trend eller ei, må man se det an over lengre tid enn bare en enkelt dag. Det er også på sin plass å minne om at selv om gårsdagens tall er lavere enn i resten av påsken, er det totalt 728 personer bosatt i Nittedal som har vært smittet av koronaviruset siden den brøt ut i mars 2020.

Diagram daglig smitte

Diagram trend smitte per uke