I skrivende stund er det usikkert hva som skjer med årets feiring av grunnlovsdagen. Mye vil avhenge av regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Som alle nok husker, ble fjorårets feiring av 17. mai her i bygda ganske så stusselig. I likhet med de andre kommunene på Romerike, var alle arrangementer som tog, festarrangementer o.l. avlyst. Dette da de nasjonale retningslinjene som da gjaldt, forbød alle kultur- og idrettsarrangementer. Bakteppet var selvfølgelig frykten for smitte.

Tapte store summer
Alle som har hatt barn i skolen, vet at grunnlovsdagen er barnas dag. Men det er også korpsenes store dag. 17.mai er en dag hvor det selges store mengder is, pølser, brus og annet godt - alt dette skaffer store inntekter til korpsene, som ofte står som arrangører av disse folkefestene. Et godt eksempel på dette er Rotnes skolekorps. De står for bygdas største 17.mai-arrangement på Rotnes skole. Dette arrangementer, som hver 17.mai samler rundt 2000 nittedøler i alle aldre til fest og moro, er samtidig korpsets store inntektskilde. Uten inntektene fra dette arrangementet, hadde det blitt fint lite aktivitet i korpset resten av året. Fjorårets forbud mot arrangementer denne dagen, satte derfor korpset i en skikkelig skvis. Løsningen ble at korpset satte i gang en pengeinnsamling, som innbrakte nærmere 50.000 kroner.
Men om 17.mai-arrangementer må avlyses også i år, blir gode råd nok en gang dyre.

Ikke bestemt ennå
Nittedalsavisen har vært i kontakt med ordfører Inge Solli, som også er leder av kommunens kriseteam. Under henvisning til at Oslo har avlyst barnetoget og at kommunene på Romerike er høyst usikre på i hvilken grad det blir arrangementer på grunnlovsdagen, stilte Nittedalsavisen en del spørsmål til ordfører Inge Solli, Av spørsmålene vi gjerne ville ha svar på, er det mest interessante hvordan kommunens kriseledelse ser for seg feiring av dagen her i bygda.
Ordfører Solli svarer at kriseledelsen avventer regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet. Denne er ventet å komme en gang etter påske, og før den foreligger er det vanskelig å si hva som kan gjennomføres av arrangementer 17. mai.