Siste oversikt fra kommunens koronateam viser at antallet smittete stiger. Men alle alle som ble rapportert inn mandag, har kjent smittevei.

Heller ikke på påskens siste dag, slapp vi unna rapporter om nye smittetilfeller. Mandag andre påskedag kom det inn melding til kommunens koronateam om fem nye. positive koronaprøver. Med de siste tilfellene, er totalt 733 personer folkeregistrert i Nittedal, vært smittet av koronaviruset. Av disse er en rapportert død som følge av viruset. Men fremdeles kan vi prise oss lykkelig over at vi, som eneste kommune på Romerike, har klart å holde bygdas to store institusjoner, Døli og Skytta, fri for virussmitte. Riktignok har det blitt rapportert at enkelte av de ansatte har vært smittet, men ingen beboere ved de to institusjonene har vært rapportert syke.

Kjent smittevei
Leder for kommunens kriseteam, ordfører Inge Solli, kan ellers berolige bygdas innbyggere med at det er lite såkalt "vill smitte" her i bygda. De aller fleste har kjent smittevei. Som oftest smittes de via familiemedlemmer som allerede har fått påvist smitte. Det er også tilfelle med gårsdagens fem smittetilfeller. Alle de fem er smittet av familiemedlemmer.

Diagram daglig smitte