Sannsynligvis er det bare en liten dupp i smitten, men det hadde vært fint om gårsdagens smittetall hadde vært starten på en ny smittetrend.

I løpet av gårsdagen ble det bare meldt om ett nytt smittetilfelle av koronaviruset i Nittedal. Så lave smittetall må vi helt tilbake til 20. mars for å finne.
Selv om gårsdagen brakte lave smittetall, er det viktig å poengtere at det er antallet for en enkelt dag. Først når man ser tallene for 1-2 uker i sammenheng, er det mulig å se om dette er starten på en lavere smittekurve.
Det er også viktig å minne om at det, tross gårsdagens lave smittetall, er 734 nittedøler som har vært smittet av viruset siden det hele startet i mars 2020.

Diagram daglig smitte