Den siste tiden har det vært skrevet og sagt mye i sosiale medier om mangelen på trafikksikker skolevei for de som skal begynne på den nye Elvetangen skole til høsten. Nå tar Rødt saken opp i kommunestyret.

Av Pia Høiås
Den som husker tilbake til den opprivende debatten rundt Elvetangen-utbyggingen, husker sikkert at ett av de viktigste argumentene fra flertallet, foruten at man måtte bygge en ny skole, var hensynet til at barna skulle slippe å gå langs en trafikkert vei eller slippe å bli busset til skolen. Nå skolen nede på Elvetangen var ferdig, skulle elevene kunne gå eller sykle til skolen. Man skulle slippe at foreldrene måtte kjøre sine barn til skolen.


(Faksimille fra Varingen)
Ikke første gang
Det er ikke første gang det stilles kritiske spørsmål når det gjelder planleggingen av, eller rettere sagt mangelen på planlegging av, gang- og sykkelveier for de skoleevene som kommer fra Burås/Fuglåsen. Senest under behandlingen av kommunens trafikksikhhetsplan i desember 2020, ble det fra flere av opposisjonspartiene stilt kritiske spørsmål til hvordan man kan planlegge en skole med nærmere 600 elever, uten å sørge for at skolebarna kan komme seg trygt frem og tilbake. Foreldre skal slippe å sitte med hjertet i halsen når deres barn er på vei til og fra skolen, ble det sagt fra flere hold.

Krever svar
Både under behandling av trafikksikkerhetsplanen i helseutvalget, og senere i kommunestyret, la ikke Rødts representant fingrene i mellom. Rødt var ikke representert i kommunestyret da Elvetangen-planene ble vedtatt, men var sterkt kritisk til planene for området. Om den manglende gang- og sykkelveien mente Rødt-representanten at det er en komplett skandale at de ikke planla gang- og sykkelvei samtidig med planene for skolen.
- Det er greit at det er fylkesvei, og dermed fylkets ansvar, som må trafikksikres. Men når man bruker noen år på å planlegge en ny skole, hadde det vært mer enn nok tid til å gå i dialog med fylket om å få til en gang- og sykkelvei. Det går ikke an å så til de grader å neglisjere sikkerheten til de elevene det gjelder, mener Atle Skift, som er Rødts representant både i Hovedutvalget for helse og velferd og i kommunestyret.
På vegne av Rødt har han derfor levert inn spørsmål til neste kommunestyret. Her spør han rett og slett om hva ordføreren tenker å gjøre med spørsmålet om trafikksikkerhet på skoleveien også for ungene som skal gå på Elvetangen skole.

Les også
Foreldre krever trygg skolevei
Trygg skolevei nå
Slapt arbeid av flertallet