April-oversikten fra Nav over den registrerte arbeidsledigheten viser en liten nedgang for Nittedals del.

Den månedlige statistikken fra Nav over den registrerte arbeidsledigheten har ikke alltid vært like lystig lesing. Koronaen har satt sine spor i arbeidsledighetsstatistikken. Men dersom april-oversikten fra Nav er starten på en trend, kan vi her i bygda se lys i tunnellen.
I april var 3,8 prosent av bygdas samlede arbeidsstyrke uten arbeid. Dette er en nedgang 0,3 prosentpoeng fra måneden før. Med en ledighet på 3,8 prosent, har Nittedal den laveste ledigheten på Romerike.

Romerike som helhet
Ser man på Romerike som helhet, er det nedgang i nesten samtlige kommuner. Unntakene er Rælingen (+ 0,2), Lørenskog (+ 0,1) og Hurdal (+ 0,5). Størst nedgang er det i Nannestad med 0,7 prosentpoeng. Nittedal, med en nedgang på 0,3 prosentpoeng, ligger litt over gjennomsnittet på Romerike, hvor nedgangen er på 0,2 prosentpoeng.

Tallenes tale

Kommune Mars April Endring
Aurskog-Høland  4,1 4,1 ---
Rælingen 5,4 5,6 0,2
Lørenskog 6,0 6,1 0,1
Lillestrøm 5,9 5,6 -0,3
Nittedal 4,1 3,8 -0,3
Gjerdrum 4,6 4,3 -0,3