I denne debattartikkelen tar Ivar Johansen en kikk på hvordan Nav forvalter sitt ansvar for barn i familier der forsørger er avhengig av sosialhjelp.
Barnefamilier skvises i sosialtjenesten