Hvilke tiltak vil ordføreren sette i verk for å bedre tryggheten i lokalmiljøet, og vil han ta initiativ for å løse opp i de problemene som gjør at ungdom ruser seg? Dette og andre spørsmål vil MDG ha et svar på fra bygdas ordfører.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Den senere tid har det i lokale media vært oppslag om at det er mangel på natteravner og nattevandrere i Nittedal. Det har også vært skrevet mye om at det er rusproblemer hos ungdom, og en situasjon som skaper en lite trygg situasjon i lokalmiljøet.
Leder for Nattevandringen i Nittedal, et tiltak som drives i regi av Nittedal Røde Kors, Gitte Korvann, fortalte i forrige uke til avisen Varingen, det nå om våren er mange ungdommer som samles utendørs. Særlig områdene rundt vannene i kommunen er populært. Ifølge Korvann er det også noen som gjemmer seg vekk i skolebygninger, barnehager og
Hakadal
Korvann opplyste  til avisen det blant annet i Hakadal er et problem at det er mye narkotika i omløp. Det er blant annet blitt observert kjøp og salg av narkotika, i all hovedsak være snakk om hasj, ved Kiwi på Tøyenhaugen.
Men Korvann påpeker at det ikke bare er i Hakadal dette er et problem. Omsetning og bruk skjer også ved Nittedal kirke, Hagan, bak butikken på Slattum, i Rotnes området og andre steder.
- Dette må vi ta tak i, og vi er nødt til at foreldre engasjerer seg, uttalte Gitte Korvann til avisen Varingen.

Tas opp i kommunestyret
På denne bakgrunn, er det MDG nå varsler at de vil ta saken opp i kommunestyret. Dette skjer ved at partiet nå har sendt inn spørsmål til ordfører Inge Solli. I spørsmålene, ber partiet om svar på om ordføreren vil ta et initiativil å sikre at alle helger er fylt opp med natteravne/nattevandrere rundt alle lokale sentra og steder der ungdom samles. Partiet spør om ordføreren vil sørge for at dette blir godt kkordinert, og om nødvendig sørger for nødvendig hjelp og støtte fra kommunen. MDG vil også vite om, og i tilfelle hvilke, strakstiltak som vil bli satt i verk for å bedre tryggheten rundt om i lokalmiljøet. Partiet spør også om det vil bli satt i gang tiltak for å kartlegge, forebygge og løse opp i de problemene som gjør at ungdom ruser seg og bedriver hærverk på fritiden.
Spørsmålene vil ventelig bli besvart under kommunestyrets møte tirsdag 18.mai.