Ordfører Inge Solli er litt bekymret foran helga russefeiring og den smittefare det kan medføre. Men ser ellers optimistisk på situasjonen.

Det ble i løpet av torsdagen rapportert inn til kommunens koronateam tre nye smittetilfeller av koronaviruset her i Nittedal. Dermed er det totalt 820 personer hjemmehørende i Nittedal kommune som har fått påvist koronasmitte siden kommunen startet å registrere positive prøver 7. mars 2021.

Må forvente svingninger
Det opplyses fra kommunens koronateam at alle de tre har ukjent smittevei. To av de smittede er riktignok i samme husstand, men så langt er smitteveien ukjent. Men kriseledelsen i kommunen oppfatter ikke at det er et eget, lokalt utbrudd, eller at det er villsmitte. Det er derfor heller ingen planer om å stramme inn på de lokale smitteverntiltakene. I et større intervju i lokalavisa Varingen sier ordfører, og leder av kommunens kriseledelse, Inge Solli, at det må forventes store svingninger i smittetallene frem til effekten av vaksineringen slår inn.  

Bekymret
I intervjuet med Varingen, sier ordføreren at han er litt bekymret med tanke på russens feiringer gjennom den kommende helga.
- Vi ser jo rapporter fra andre steder i landet hva slags utbrudd som kan komme når unge møtes og fester. Dette ønsker vi å unngå, sier Solli til avisen.
Solli understreker at både han og kommunelegen har hatt et godt samarbeid med russepresidenten. En stor del av russen har også blitt testet i forkant av feiringa, og det er ikke rapportert noen smittetilfeller blant russen så langt.

Smittekurve daglig smitte