Hva skal lokalene på Kirkeby og Hagen brukes til nå som skolene nedlegges? Flere og flere lag og foreninger melder seg nå på i diskusjonene om etterbruk av lokalene. Nå er både kulturlivet og flere politiske partier på banen.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det brygger opp til strid rundt etterbruken av de gamle skolelokalene på Hagen og Kirkeby. Eiendomsforetaket, som har fått i oppdrag å utrede mulig kommunal etterbruk, har konkludert med at "ut fra byggenes verdivurderinger, nivå på vedlikeholdsetterslepet og nivå for påregnelige ombyggingskostnader anbefales det å forsøke å få til etterbruk med kommunale tjenester i Hagen skole og i administrasjonsbygget på Kirkeby skole."

Teatergrupper trenger lokaler
Sist ut i rekken av lag og foreninger som vil bevare de gamle skolelokalene er Nittedal kulturråd. I et brev som er sendt ut til bygdas politikere peker de på kulturlivets behov for øvingslokaler til en overkommelig pris. Situasjonen i dag er at det er skrikende mangel på øvingslokaler. Dette merkes særlig av bygdas mange teatergrupper. Mens korps og kor gjerne kan øve i gymsaler eller klasserom, og band gjerne ordner seg lokaler i gamle låver og kjellere, er dette verre for en teatergruppe.
Under innstudering av et teaterstykke, er det en fordel å kunne spre seg på flere rom. Bare det å kunne ha skikkelige garderobeforhold er viktig. Men det viktigste er å kunne ha lokaler for øving i mindre grupper og samøving.
Når det så nærmer seg premiere, skal en teatergruppe ha det som heter "kost&mask"-prøver, altså prøver hvor man kjører gjennom hele stykket med kostymer og sminke samt kulisser, altså kjører gjennom stykket som det blir presentert for publikum.
Slike prøver er vanskelig å gjennomføre i et klasserom eller i en gymsal hvor det må rigges opp og ned for hver eneste prøve.

Kulturhuset
Bygdas teatergrupper er derfor i stor grad avhengig av å leie seg inn i Kulturverket Flammen (Flammen) for å kunne kjøre prøver med full scenerigg. Selv om Flammen er et utmerket lokale og lokale leietakere gis en betydelig rabatt i forhold til standard leiepris, blir det fort en betydelig utgiftspost. Leier man en av salene i Flammen og vil slippe nedrigg etter hver prøve, må man leie salen for hele dagen. Det er også begrenset med plass til lagring av utstyr og kulisser i prøveperioden.
En annen bakdel med å ha forestillinger i Flammen, er at det er er begrenset med plass til salgsvirksomhet. Stedet mangler rett og slett en "kiosk" der arrangører kan selge drikke, godteri, kaker og det som heter "merch" - t-skjorter, plakater og annet som naturlig hører til forestillingen.

Kulturrådet på banen
Nittedal kulturråd ser nå mulighetene som åpner seg i og med at lokalene på Hagen og Kirkeby står tomme fra høsten av. Slik de ser det, er begge skolene ypperlige arenaer for å etablere små kulturbaser for kulturlivet. Nittedals kulturliv drønner om bedre rammer for den daglige virksomheten. Ved å lage kulturbase i en eller begge de to skolene, kan det lages møterom, kontorer, verksteder og annet som er nødvendig for den daglige driften av en organisasjon. Det kan også enkelt lages atelier for bildende kunstnere. I skolenes uterom kan det bygges opp utescener, inne kan det bygges faste scener som kan brukes til øving, og hvor man slipper det å måtte rigge opp og ned hver kveld i forbindelse med øving.

Mulighetsstudie
Slik kulturrådet ser det, er mulighetene mange. Nå håper de at bygdas politikere griper sjansen, og foretar en mulighetsstudie for de snart tomme skolelokalene - en mulighetsstudie som tar utgangspunkt i kulturlivets behov. Slik bruk av lokalene er også nevnt i saksfremlegget til mandagens kommunestyremøte fra Eiendomsforetaket.