Innledningen til nasjonaldagen ble en dag med lite smitte her i bygda.

For andre dag på under en uke ble det søndag ikke rapportert om nye smittetilfeller her i bygda. Nå gjenstår å se om bygdas innbyggere klarer å feire nasjonaldagen i tråd med smittevernrådene, så vi ikke får en oppblomstring av smitte i etterkant. For selv om vi noen dager har lave smittetall, så er det fremdeles smitte i bygda. 824 nittedøler har fått påvist smitte siden pandemien brøt ut i mars 2020.

Diagram daglig smitte