Kriseledelsen i Nittedal kommune vedtok torsdag å justere den lokale forskriften. Det blir nå mulig for personer bosatt utenfor kommunen å delta i breddeidretten eller andre fritidsaktiviteter i Nittedal.

Torsdag vedtok kriseledelsen at personer over 19 år som er bosatt utenfor Nittedal kommune igjen kan delta på organiserte samlinger i breddeidrett eller andre fritidsaktiviteter i Nittedal, dersom de allerede er medlem i et idrettslag eller forening i kommunen.Endringen av den lokale forskriften trer i kraft fra og med torsdag 27. mai.
Organiserte samlinger i breddeidrett eller andre fritidsaktiviteter for voksne har tidligere kun vært tillatt for Nittedals egne innbyggere, men kommuneoverlegen har etter søknad hatt mulighet til å gi dispensasjon dersom det ble vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

Lav smitte
Det er ikke offentliggjort hvilken begrunnelse kriseledelsen har for å lempe på de lokale tiltakene, men det er nærliggende å anta at det kan skyldes at Nittedal for tiden har veldig lite smitte. De sisye ukene har det vært rapportert inn lite smitte til kommunens koronateam. Onsdag var intet unntak, det ble i går ikke rapportert inn ett eneste nytt tilfelle av smitte her i bygda. Men ser man hele pandemien under ett, er det 830 personer bosatt i Nittedal kommune som har vært smittet av korona.