Det går opp og ned hva angår korona og smitte av viruset her i bygda. I går var det ihvertfall stille på smittefronten, ingen nye smittede ble meldt inn til kommunens koronateam.

De ansvarlige i kommunens kriseledelse har tidligere sagt at de frykter at de varme sommerdagene kan innebære en oppblomstring av koronaviruset. Ut i fra det som kalles inkubasjonstid for smitte, blir de neste ukene spennende. Da kommer svaret. Men inntil de eventuelt skjer, er det lite smitte her i bygda. Etter et lite blaff fredag og lørdag, ble det på søndag ikke rapportert om nye smittetilfeller her i bygda. Ser man perioden fra mars 2020, hvor det første smittetilfellet ble registrert, og frem til i dag, er det totalt 835 personer bosatt i Nittedal kommune som har vært smittet av korona.

Antall vaksinerte stiger
Antallet vaksinerte fortsetter å stige her i bygda, og det meldes om stort trykk på kommunens vaksinestasjon. Per mandag kl. 14 er det totalt 7272 nittedøler som har fått sin første vaksinedose. Av disse, er det 4219 personer som er fullvaksinerte, altså fått sin andre dose.

Diagram daglig smitte