Om det er et tegn på at det verste er unnagjort, er vanskelig å si. Men den registrerte ledigheten i Nittedal falt med nesten ett prosentpoeng fra april til mai.

I disse pandemitider er ikke Navs månedlige oversikt over registrerte ledige alltid lystelig lesing. Snarere tvert i mot, så har statistikken vist at stadig flere av oss må ta den tunge veien til Nav for å søke om ledighetstrygd.
Men nå kan tegn tyde på at ting er i ferd med å snu. Ut i fra den månedlige statistikken kan det virke som om stadig flere av de ledige enten kommer tilbake i sin gamle jobb eller finner seg ny arbeidsgiver.
Når det gjelder Nittedal, er den registrerte ledigheten nå nede i tre prosent. Dette er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra måneden før.

Nedgang over hele Romerike
Hvordan er så stoga om man ser på hele Romerike? Også her er det gledelige tall. Alle kommunene på Romerike har nedgang i ledigheten.
Størst nedgang har flyplasskommunen Ullensaker, med hele 1,7 prosentpoengs nedgang. Nittedal med en nedgang på 0,8 prosentpoeng ligger på det jevne.
Går vi til tallenes tale, er det Ullensaker som har den største registrerte ledigheten, med 7,3 prosent av sin totale arbeidsstyrke inne i Navsystemet. Vi i Nittedal ligger helt i bunnen på denne statistikken med våre tre prosent. For Romerike som helhet er den gjennomsnittlige ledigheten på 4,8 prosent, hvilket er en nedgang på ett prosentpoeng.

Tallenes tale

Kommune April Mai Endring
Aurskog-Høland 4,1 3,3 - 0,8
Rælingen 5,6 4,5 - 1,1
Lørenskog 6,1 5,0 - 1,1
Lillestrøm 5,6 4,6 - 1,0
Nittedal 3,8 3,0 - 0,8
Gjerdrum 4,3 3,5 - 0,8
Ullensaker 9,0 7,3 - 1,7
Nes 4,6 3,7 - 0,9
 Eidsvoll 6,3 5,3 - 1,0
Nannestad 7,5 6,4 - 1,1
Hurdal 7,1 5,8 - 1,3
Romerike gj.snitt 5,8 4,8 - 1,0