I denne kommentarartikkelen gjør Rødts kommunestyrerepresentant Atle Skift seg noen betraktninger om hvordan få folk involvert i hva som skjer i kommunen.