Ungdomsavdelingen er den minste av kulturenhetens avdelinger. Nå samles alle de tilbud ungdomsavdelingen har under det nye navnet U-NIT.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bakgrunnen for at ungdomsavdelingens mange tilbud samles under betegnelsen U-NIT er å bli mer synlig utad til folk i bygda, både hva/hvem avdelingen er, men også hvilket tilbud de kan tilby bygdas barn og ungdom. Det har rett og slett vokst frem et ønske blant avdelingens ansatte for å samle de ulike tilbudene under ett navn/varemerke. Dette varemerke vil bli U-NIT. Dette varemerke er tenkt som et samlende varemerke, både utad og innad i kommunen, for ungdomsavdelingens aktiviteter.

Hvorfor samles tilbudene
En viktig begrunnelse for å samle aktiviteten under ett navn er at den gjør det lettere å kommunisere, både internt og ikke minst eksternt der den kan bidra til å lettere nå målgruppene.
U-NIT uttales som UNIT (på norsk, men har jo også en betydning som enhet på engelsk).
Det er en forkortelse for Ungdom - Nittedal. Det skal utvikles en logo for U-NIT som kommuniserer og viser at tilbudene driftes av Nittedal kommune.
Ett samlet navn bidrar til å forenkle meldingsrutiner og tilbakemeldinger til aktiviteter både for de ansatte og brukere/foreldre.
Sosiale medier er viktige kommunikasjonskanaler for å nå målgruppene. Med et samlet navn er det mulig å ha én konto på alle sosiale medier (facebook, instagram, snapchat) – man trenger ikke flere kontoer slik som man har i dag. Det kommuniseres også via flyers og brosjyrer. Her blir det også mulig å ha én brosjyre med ett navn. Det blir mer ryddig, forståelig og oversiktlig.
Det er også mulig å f.eks. produsere t-skjorter med U-NITs logo slik at det blir enkelt og synlig hvem som er på jobb/klubb/arrangement/tur.
Rådmannen skriver forøvrig i sitt saksfremlegg at U-NIT også kan stå for ordspillet "Unge Nittedøler i Tiden", hvilket bare understreker at dette er et navn som overlater mye til fantasien.

U-NIT erstatter dagens betegnelser
Når aktivitetene nå skal samles under ett felles varemerke, vil det etter hvert kanskje være naturlig at noen av aktivitetene får nye navn, som er tilpasset U-NITs profil og logo. Det legges fra ungdomsavdelingen opp til et løp der ungdommene som bruker de ulike tilbudene, blir inkludert i prosessene rundt hva aktivitetene skal hete når de er samlet under U-NIT-paraplyen.
Det understrekes for øvrig i saksfremlegget for kommunestyret at det ikke foreslås endringer i omfanget av tilbudene fra ungdomsavdelingen, men at det vil gjøres noen praktiske tilpasninger.