Er  pandemien over? Lave smittetall, både i landet som helhet og i Nittedal, og et høyt antall vaksinerte taler for det.

Skal vi tro overlege Preben Aavitsland i FHI er koronaen nå et tilbakelagt stadium. Ifølge overlegen er hans utsagn basert på at det for tiden er svært få som legges inn på sykehus med koronasmitte. Dette, kombinert med et høyt antall vaksinerte og lave smittetall, gir ham grunn til å tro at vi nå kan begynne å forberede oss på en hverdag der korona har marginal plass i vårt dagligliv.

Lave smittetall i Nittedal
Hvordan er så situasjonen i Nittedal? Denne helgen er det hittil rapportert inn ett tilfelle av koronasmitte her i Nittedal. Det ene tilfellet ble rapportert inn fredag, mens det i går lørdag ikke ble rapportert om nye smittede i Nittedal. I likhet med landet forøvrig, har vi også her i Nittedal etter hvert fått et høyt antall vaksinerte. Nær en tredjedel, 7825, av bygdas befolkning har nå fått sin første vaksinedose. Av disse 7825 har 5100 fått dose nummer to og er fullvaksinerte. Med de lave smittetallene og den høye andelen vaksinerte, kan også vi her i Nittedal gjøre som Aavitsland sier, og forberede oss på en koronafri hverdag.