Midt i all usikkerhet om koronaen og mulige mutasjoner, kan vi i hvert fall glede oss over at hele 46 prosent av oss nå er fullvaksinerte.

Vi hører mye snakk om smitte, mutasjoner og mulighetene for å bli smittet selv om man er vaksinert. Men det kommer også gledelige nyheter.
Det som kanskje betyr mest, er at vi nå nærmer oss at halve bygdas voksne befolkning er fullvaksinert, hvilket betyr at de har fått begge de to påkrevde dosene. Går vi til de som har fått minst en dose, viser statistikken at 64 prosent av oss har fått minst en dose.

God kontroll
Det meldes eller fra kommunens kriseledelse, som har hatt møte i dag, meldes det at de mener å ha god kontroll på smittesituasjonen i kommunen. Det er riktignok meldt om seks nye smittede denne uken, hvorav to ble meldt inn i går. Smittetilfellene kobles, med ett unntak, til den tidligere så omtalte bryllupsfesten i Lillestrøm. Det siste tilfellet er ett husstandsmedlem til en tidligere smittet.
På denne bakgrunn anser ikke kommunens kriseledelse at det er behov for ytterligere tiltak for å begrense smitten. Solli uttaler at nittedølene er flinke til å teste seg. Kommunens opprettholder testkapasiteten, og det er viktig at man ved mistanke om eller tegn på smitte, oppsøker kommunens teststasjon.