SVs markante kommunestyrepolitiker i mange, Dag Westhrin, har nå bestemt seg for å forlate Nittedal og lokalpolitikken. Han har ymtet om det i årevis, dette at når han ble pensjonist skulle han flytte hjem til Kragerø. Nå er han pensjonist og gjør alvor av planene.


Dag Westhrin, SVs mangeårige kommunestyrerepresentant, har nå bestemt seg. Det har ligget i kortene dette at han når han nå er blitt pensjonist, så forlater han Nittedal og drar tilbake til skjærgårdslivet i sin fødeby Kragerø.
Med det forlater han lokalpolitikken etter 14 år som kommunestyrepolitiker. I de fleste av dem har han vært enslig representant for SV. Det var først ved siste valg at han fikk selskap på SV-benken i kommunestyresalen. SV gjorde da et godt valg, og Ida Cathrine Ruud kunne tre inn i kommunestyresalen.

Hvem vil overta?
Dag Westhrin flytter offisielt til Kragerø i løpet av september. Det betyr at kommunestyret på sitt møte i september nok vil få seg forelagt en søknad fra ham om å få fratre.
Det normale i en slik situasjon, vil da være at den som står først på listen over et partis vararepresentanter rykker opp. Denne listen er basert på hvilken plass den enkelte kom på når personstemmene ble talt opp ved kommunevalget i 2019. På SVs liste er det Charlotte Sofia Høimyr Midjo. Hun har hatt barselpermisjon og har derfor ikke kunnet møte når Dag Westhrin av ulike årsaker har måtte melde forfall. Derfor har Markus Scarth Tønseth møtt i hans sted. Men etter hva Nittedalsavisen erfarer vil Charlotte møte når Westhrin trekker seg i løpet av høsten.
Dette betyr også at SVs benk fra og med i høst vil bestå utelukkende av kvinner. Den er det ikke mange partier som kan slå.