Det er Hakadal som er stedet dersom du mangler fastlege eller vil bytte fastlege i Nittedal. Men det gjelder ikke i Hakadal, der er det ledige plasser på legenes pasientlister.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det klages ved jevne mellomrom over at det er vanskelig å få seg fastlege i Nittedal. Folk tvinges til å få seg fastlege i andre kommuner eller stå lenge på venteliste hos de legene som finnes her i bygda - påstås det. Men stemmer dette?
På nettsiden helsenorge. no finner man en komplett oversikt over alle leger som fungerer som fastleger. Nittedalsavisen tok et raskt søk på denne lista, og fant store variasjoner. Disse variasjonene kan man finne fra legekontor til legekontor, men også innen samme legekontor kan det være store variasjoner. Noen leger har kilometerlange ventelister, mens andre leger har halve pasientlista ledig.

17 fastlegehjemler
Oversikten fra helsenorge.no viser at Nittedal per dags dato har 17 fastlegehjemler. Etter som hver lege bestemmer hvor mange pasienter han/hun vil ha på sine lister, kan antallet variere fra lege til lege. 7 av de 17 legene har mellom 1400-1600 på sine lister, mens 6 har mellom 750 til 1200 pasienter. De resterende 4 legene har mellom 1200-1400 pasienter. Totalt har bygdas leger 22.405 plasser på sine lister, hvilket gir et gjennomsnitt på 1.318 plasser per lege.
I og med at bygda har i overkant av 24000 innbyggere, tilsier dette at et sted mellom 2-300o av bygdas innbyggere ikke har fastlege her i bygda. Dette kan skyldes flere forhold. En viktig årsak er nok at folk som flytter hit til bygda fra for eksempel Oslo gjerne beholder den fastlegen de hadde der de bodde før. De synes det er greit å ha en lege man kjenner, gjerne gjennom flere. Flere jobber også i Oslo, da er det greit å ha fastlegen lett tilgjengelig i arbeidstiden, slik at man ikke trenger å ta fri fra jobben over lengre tid enn nødvendig for å besøke legen.

Trenger flere fastlegehjemler
Som det vil fremgå av oversikten, er det altså i Hakadal det er ledige plasser, Kommuneoverlege Trond Thorkildsen har tidligere uttalt at han gjerne skulle sett at listene i Hakadal ble fylt fortere opp. Slik han ser det er 1.200 pasienter på en liste tilstrekkelig. Skal en da også få de som i dag har fastlege utenfor bygda på "bygdelisten", vil det være behov for tre fastlegehjemler til.
Men inntil det kommer flere fastleger, så er det til Hakadal man må dra hvis man raskt vil ha fastlege. Der får man det da til gjengjeld på dagen. Kommunelegen vil oppfordre folk ellers i bygda til å velge en av de dyktige legene i Hakadal.

Her er oversikten

Fastlege Fastlegekontor Ledige plasser På venteliste
Ingar Bareid Haganlegene 0 av 1.500 68
Kristin Broch-Due Haganlegene 0 av 1.500 156
Laila Farnes Hakadal Legekontor 62 av 1.280 0
Tore Farnes Hakadal Legekontor 4 av 1.325 0
Bernt Christian Karset Hellerud Haganlegene 0 av 1.600 84
Mohammad Umer Niaz Hakadal Legekontor 430 av 1.100 0
Knut Inge Nymoen Rotneslegene 0 av 1.200 110
Therese Nysæth Her Hakadal Legekontor 0 av 1.150 1
Truls Henrik Hellvik Olsen Haganlegene 0 av 1.500 17
Fredrik Flittie Onstad Rotneslegene 0 av 1.450 103
Joicy Selina Rajakumar Hakadal Legekontor 130 av 1.50 0
Helene Onsrud Skaar Rotneslegene 0 av 1.200 173
Åge Slyngstadli Rorneslegene 0 av 1.300 104
Cecilie Smith Haganlegene 0 av 1.500 126
Bashir Kadim Aziz Subra Slattum Legekontor 0 av 1.500 2
Anne Guus Verhoeven Rotneslegene 0 av 750 97
Magne Bergh Ånonsen Rotneslegene 0 av 1.200 90