Etter planen skulle det vært møte i kommunens kriseledelse i dag, men møtet er avlyst Det er rett og slett ingen grunn til å møtes.

Selv om det også i går ble rapportert om to nye smittede med koronaviruset, ser kommunens kriseledelse ingen grunn til å avholde det planlagte møtet i dag. Slik kriseledelsen ser det, er det ikke dukket opp saker eller hendelser med tilknytning til pandemien som krever at de samles. Avlysningen skjer forøvrig i samråd med kommuneoverlegen.
Etter hva som blir opplyst fra kommunens koronateam, har begge de to smittede kjent smittevei. Den ene er familiemedlem til en tidligere smittet. Vedkommende, som var fullvaksinert, er trolig blitt smittet på reise i Norge. Den andre smittede, er sannsynligvis blitt smittet etter utenlandsreise.
Med de to nye tilfellene, er det nå 882 personer, folkeregistrert i Nittedal, som har vært smittet av koronaviruset siden det første tilfellet ble registrert i mars 2020.  a