De høye smittetallene vi fikk mot slutten av forrige, ble fulgt opp gjennom hele helgen. Totalt ble det i løpet av helga rapportert inn 26 nye smittede til kommunens koronateam.
De 26 tilfellene fordeler seg med 10 nye smittede fredag, 5 på lørdag og 11 søndag.
Etter hva Nittedalsavisen erfarer, dreier de fleste tilfellene seg om husstandssmitte. Tre av tilfellene har tilknytning til smitteutbruddet på Bjertnes, ett har tilknytning til femte klasse på Slattum skole.
Med helgens smittetall, er det nå totalt 995 personer, folkeregistrert i Nittedal kommune, som har vært smittet av koronaviruset siden de første tilfelle ble rapportert inn i mars 2020.