Onsdag peker pilene på smittekurven igjen litt nedover. Men om dette betyr at smitten er i ferd med å flate ut, gjenstår å se.


Det var kanskje enklere før når ens barn skulle starte på skolen? Barna lekte med de andre ungene i gata. Men om det er vanskeligere for ungene å bli kjent med hverandre, finnes det lekegrupper.


Tirsdag gjorde smittetallene for Nittedal et nytt, stort hopp. De nye smittetallene vil trolig gjøre det enda vanskeligere for smitteledelsen å vedta lettelser i smittevernstiltakene når de møtes senere i dag.
Tirsdag ble det satt ny rekord i antall nye smittede. Hele tretten nye smittede ble registrert tirsdag. Dette er det høyeste antall smittede som er registrert på en dag siden pandemien brøt ut i mars 2020. Med tirsdagens tall er totalt 468 nittedøler vært smittet av korona siden utbruddet startet i ifjor.

Lettelser vanskeligere
Det har vært håpet på lettelser i de lokale smittevernstiltakene. Kriseledelsen skal samles senere i dag for å diskutere mulige lettelser. Leder av kriseledelsen, fungerende ordfører Inge Solli, gjorde det i går klart at de ville legge stor vekt på hva smitteoversikten viste for nye smittede tirsdag. I og med at tirsdagen viste så høye tall, taler mye for at det blir vanskeligere for smitteledelsen å gå inn for større lettelser i de lokale tiltakene.

Smittetrend - daglige smittetall

 


Nittedal har nå det høyeste smittetrykket siden pandemien brøt ut for et år siden. Akkurat nå har vi 372 positive per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. I den anledning har kriseledelsen sendt ut følgende pressemelding, som vi gjengir i sin helhet.


Regjeringen opphever de strenge koronatiltakene som ble innført for en rekke kommuner på Østlandet, derimot Nittedal. Det betyr at det nå er opp til de enkelte kommune å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.