Ifølge rådmannen er bygdas kommunale barnehager svært effektive i dag. Skal de bli mer effektive enn de er i dag, betinger dette at de kommunale barnehagene samles i større enheter enn i dag.


Foreldreaksjonen for å bevare den kommunale barnehagen på Tøyen overleverte fredag, i digital og smittevernvennlig form, til ordføreren 837 underskrifter mot nedleggelse av barnehagen.


I dette leserinnlegget stiller Jørn Standal spørsmål til Rødt og flertallspartiene angående nedleggelsen av Skyset FUS barnehage og Tøyen barnehage.
Les innlegget her:
Kan noen i kommunestyret svare meg på dette?


Senterpartiet vil ha svar fra fungerende ordfører om korona og hvilke konkrete planer kommunen har for brukerne av bygdas lavterskeltilbud, gitt de premissene smittevernstiltakene setter.


Det kan se ut som vi her i Nittedal er over det verste. Smittetallene for det nye utbruddet er på vei nedover, men det betyr ikke at vi kan slappe av. Senere i dag møtes kommunen kriseledelse for å ta stilling til eventuelle nye tiltak.