Minneord fra Rødt Nittedal

Torsdag 7. januar døde Hilde Karin Larsen etter lang tid kamp mot kreften. Rødt har mistet en veteran.
Vi i Rødt Nittedal har ikke så mange veteraner, men Hilde Karin er en av dem. Etter hva jeg får opplyst fra familien, kom hun til Nittedal for cirka 20 år siden. Hun tok over et hus etter en tante, og broren hennes, Torstein bodde ved siden av. Tomtene husene sto på fikk hennes far og hans søsken da husmannsplassen Brekkestranda ble annektert av Oslo kommune på femtitallet, fordi den lå for nære Maridalsvannet.
Også i Nittedal var Hilde Karin levende opptatt av politikk. I mange år, da Rødt var et lite parti - og lokallaget i Nittedal var enda mindre - var Hilde Karin en drivkraft og den som holdt lokallaget oppe. Etter hva jeg får opplyst hadde hun også flere verv innen fylkesorganisasjonen.
Det ble opp gjennom åra gjort flere forsøk på å sette henne på førsteplass på partiets liste ved kommunevalg. Det lille lokallaget ville dra nytte av hennes engasjement, dyktighet og innsikt i politikk og samfunnsliv. Men hun ville ikke det. Om det skyldes beskjedenhet eller fravær av personlige ambisjoner vites ikke. Andre plassen var derimot grei.

Selv kom jeg med i Rødt i 2013. Da hadde vi fem medlemmer. Uerfarne som vi var, var det trygt å kunne lene seg på en som hadde erfaring i det å drive et lokallag. Hun kom med nyttige korrigeringer, innsiktsfulle tips og verdifulle kommentarer og en egen evne til å trekke historiske paralleller og se ting i sammenheng.

Når det var valgkamp kunne vi alltid regne med at Hilde Karin stilte opp. Min første valgkamp var i 2015 og for en "ungsau" var det noe trygt å ha en veteran med på laget. Vi mer uerfarne kunne stole på at vi rolig kunne overlate de tyngre diskusjonene til Hilde Karin, så kunne vi gå rundt og dele ut løpesedler og programmer.

Ved valget i 2019 lyktes vi endelig å få representasjon i kommunestyret. Det skyldes en godt gjennomført valgkamp som Hilde Karin var en viktig del av. Vi merket at hun var syk, men hun deltok i den grad kreften og den slitsomme behandlingen tillot det. Hun kombinerte lang gåturer med sin trofaste Disa med det å dele ut løpesedler og program i postkassene rundt på Tumyrhaugen.
Vi er glade over at du fikk oppleve at vi endelig lyktes med å komme inn i kommunestyret. Vi hadde sett frem til å kunne nyte godt av din erfaring, innsikt, teft og milde rettleiing i det daglige politiske arbeidet. Men dessverre krevde sykdommen sitt. Da koronaen kom, ville du ikke utsette deg for risikoen for å bli smittet. Vi skjønner deg, men savnet deg på gruppe- og styremøter. Vi håpet du skulle bli bedre så vi kunne sett deg på møter. Men slik gikk det ikke. For bare en uke siden fikk vi den triste beskjed om at du hadde måttet gi tapt for kreften. Ingen politisk motstander fikk tatt knekken på deg, men en lumsk sykdom vi ikke kan gardere oss mot. Vi hilser deg i takknemlighet for hvaa du har gjort for oss i Rødt Nittedal og lyser fred over Hilde Karins minne!

På vegne av kommunestyregruppa - Rødt Nittedal
Atle Skift