Kommunestyret klarte under kommunestyremøte forrige mandag ikke å bli enige om mandatet for den eksterne evalueringen av hvordan kommunen håndterte varselet mot, og den senere siktelsen av, Hilde Thorkildsen. Opposisjonen er klare i sine krav, nå må flertallet komme opposisjonen i møte hvis det skal bli konsensus.

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det ble som ventet en hard debatt under gårsdagens kommunestyremøte under behandlingen av sak om ekstern evaluering av varselet mot Hilde Thorkildsen. Frontene var steile, og det falt tidvis harde ord.
Det forelå flere forslag til mandat. Flertallspartiene hadde sitt, Rødt hadde eget forslag og Høyre hadde forslag. Man skulle kanskje tro at det burde være mulig å bli enige om et felles forslag, men det lot seg tydeligvis ikke gjøre.

Vil ha enighet
Under debatten i kommunestyret, ble det tidlig klart at flertallspartiene ville satse hardt på å få til konsensus i denne saken. Som det ble sagt, så vil det være bortkastet tid å tvinge gjennom et vedtak 15-14. Menigmann vil ha problemer med å forstå det dersom man ikke klarer å få til en felles forståelse av hvordan denne saken skal behandles.
Men det ble fort klart at det ikke ville være mulig å oppnå enighet. Partiene i kommunestyret ville trenge mer tid på å komme til enighet om et forslag alle partiene kunne stå inne for.
Det ble derfor fra SVs Markus Tønseth fremmet et forslag til utsettelsesvedtak, som sier at snarest mulig, men med frist til ut juni, skal det fremlegges et forslag til mandat for den eksterne vurderingen av  kommunens håndtering av varsel og siktelse mot Hilde Thorkildsen. Det skal nedsettes en komite med representanter for samtlige partier i kommunestyret som da skal fremlegge et forslag til mandat, et forslag som forhåpentligvis skal munne ut i et enstemmig vedtak i kommunestyret.

Må gjøres i lovlige former
Det ble i kommunestyret gjort et poeng av flere at slike møter må skje etter kommunelovens bestemmelser. Det betyr at sakslister, innkallinger, forslag o.l. må gjøres offentlig tilgjengelig, og at det må føres protokoll. Møtene skal også opprettes som et eget organ, slik det for eksempel gjøres med kommunens øvrige utvalg. Dette var ett av flere ankepunkter mot det møtet som det fra flertallets side ble innkalt til i januar, dette at det ikke var i overensstemmelse med kommunelovens bestemmelser om meroffentlighet.
Når det nå på nytt skal sammenkalles til et "rådslagningsutvalg", hvor målet er å bli enig om et felles vedtak, er det tydelig at politisk ledelse har tatt seg dette ad notam. Her er "Samordningsutvalg" opprettet som eget utvalg på kommunens oversikt over råd og utvalg. Etter hva som er opplyst fra ordfører Inge Solli skal det legges ut møtepapirer, vedtak osv. med tiden. Her vil det også komme en oversikt over hvilke medlemmer som oppnevnes at det enkelte parti. Så nå skulle ihvertfall den delen være i orden.

Vil ha noe fra posisjonen
Flere representanter fra opposisjonen Nittedalsavisen har snakket med, lar det skinne gjennom at de føler seg kraftig provosert av det styrende flertallet. De føler at flertallspartiene vil diktere hele evalueringen, noe opposisjonen ikke akter å finne seg. Ikke minst formen på det møtet som det ble innkalt til i vinter, et møte som SP/MDG og Rødt boikottet, er fremdeles veldig provoserende etter mange oppfatning. Flere av partiene opplever det som om de må innordne seg posisjonens standpunkt.
- Dette er ikke noe godt utgangspunkt for konsensus. Nå må rett og slett flertallet gi oss noe, komme oss litt i møte. De kan ikke kjøre et opplegg som virker å skulle tåkelegge hva som har blitt utvekslet av informasjon mellom politisk ledelse og enkelte i kommunestyre, blir det sagt fra flere partier.
- Skal vi få til enstemmighet i denne saken, som vi alle ønsker, nytter det ikke at det styrende flertallet skal tvinge gjennom sitt syn på en evaluering. Her må det ikke som sist bli lagt opp til at det presenteres en liste med punkter som det forutsettes at alle må være enige om før man møtes. Her må det gis og tas, også fra flertallet. Så får vi se om kommunestyrets medlemmer klarer å få til et vedtak alle kommunestyrets medlemmer kan bli enige om, er de fleste Nittedalsavisen har snakket med på opposisjonssida enige om.