Nå skal partiene i kommunestyret møtes og prøve å bli enige om et felles grunnlag for den eksterne evalueringen av kommunens håndtering av varsel og siktelse mot Hilde Thorkildsen.  

Av This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Korrupsjonssiktelsen mot tidligere ordfører Hilde Thorkildsen sendte i fjor sjokkbølger gjennom det politiske miljøet i Nittedal. Selve straffesaken og spørsmålet om skyld eller ikke skyld, er det opp til rettsapparatet å håndtere. Det det nå gjelder den politiske granskingen, eller evalueringen som posisjonen insisterer på å kalle det.
Alle partiene i kommunestyret er enige om viktigheten av et samlet kommunestyret står bak vedtaket om mandatet til til denne evalueringen. Som det ble fremhevet av SVs Markus Scarth Tønseth under kommunestyret forsøk på å bli enige, vil det ikke bli forstått dersom posisjonen trumfer gjennom sitt forslag til mandat 15-14. Likefullt klarte de ikke å bli enige om mandatet.

Hva de strides om
Striden i kommunestyret sto i første rekke om hvilket mandat denne eksterne evalueringsgruppen skal ha. Her forelå det tre forslag til kommunestyret, hvorav flertallets forslag av opposisjonen ble vurdert å ikke gå langt nok i retning av hva de ønsket evaluert. Etter en langt debatt innså da også flertallet det nyttesløse i å presse gjennom sitt forslag - at et delt kommunestyret neppe ville være egnet til å skape respekt ute blant bygdas befolkning.

Utvalg med tidsfrist
Løsningen ble politikkens salomoniske løsning; sette ned et utvalg. Dette utvalget, som på kommunens hjemmeside er gitt navnet "Samordningsutvalget", skal bestå av en representant fra hvert av partiene i kommunestyret. Smart nok, ble formannsvervet i første omgang gitt til det største opposisjonspartiet, Høyre og Torbjørn Seljevoll. Øvrige medlemmer av utvalget er Iren Beisvåg (AP), Helge Fossum (Frp), Kristoffer Øksne (SP), Vidar Myhre (MDG), Egil Hjorteset (Venstre), Ida Cathrine Grovan Ruud (SV), Atle Skift (Rødt) og Arne Willy Dahl (KrF).
På onsdag er det tid for det første møtet i dette utvalget. Det skal ikke underslås at flere av opposisjonspartiene er spente på hva posisjonen kommer med. Det verste som kan skje, er at de kommer med en blåkopi av det forslaget som opposisjonen sa nei til i kommunestyret. Men også opposisjonen er klar over at de må gi noe til det styrende flertallet. Det jobbes derfor på flere hold med å jobbe frem et felles forslag fra opposisjonen. Enkelte trekker det frem som et problem den relativt korte fristen som er gitt. I kommunestyrets vedtak står det at det på kommunestyrets siste møte før sommeren skal ligge klart et forslag til vedtak som hele kommunestyret kan slutte seg til. Skal man rekke det, og ut i fra partienes ønske om å kunne gruppebehandle et forslag før det legges frem for kommunestyret, bør det på onsdagens møte oppnås enighet om et forslag som gruppene kan se på.

Uavhengig evaluering
En ting er de ihvertfall enige om alle partene; evalueringen skal være uavhengig. Det er også enighet om at alle møter og dokumenter i Samordningsutvalget skal publiseres på kommunens nettside og være tilgjengelig for alle.
Så får vi se om bygdas politikere klarer å bli enige før sommerferien, eller trenger mer tid på seg.