De mange oppslagene i media de siste ukene om egen beholder for matavfall vitner om et stort engasjement, men debatten må handle om langt mer enn praktikaliteter og vaner for den enkelte innbygger.